TROSA KOMMUN INFORMERAR:

Presskontakter: Eva Pia Sandstedt, 070-621 32 30

Skredet i Vagnhärad


Läget den 5 juni

Läget i skredområdet är oförändrat. Dygnet-runt-bevakningen fortsätter. I dagarna testar Banverket spåren. Det gör dom genom att köra godståg på spåret närmast skredområdet och fortlöpande mäta reaktionerna i marken.

Framtida boende

Diskussionerna med de evakuerade fortsätter om ett framtida boende. Stadsarkitekten och planchefen på kommunen träffar familj för familj för att visa på de möjligheter som finns i kommunen och för att höra om de enskildas önskemål.

Beslut om området

Innan kommunen bestämmer om vad som ska göras med det som idag är riskområde måste man samla ihop material från olika håll, sammanställa det och dra slutsatser från det. I kväll kommer kommunen att presentera en tidplan som visar när besluten kan tas. Tidplanen presenteras på mötena med de evakuerade och de kringboende.

Nej från försvarsministern

I riksdagen har en fråga ställts till försvarsministern om han är beredd att hjälpa de drabbade med självrisken. Han har nu svarat att det är han inte. Från kommunens sida tycker vi att det är lite olyckigt att man från olika ministrar väljer att svara på olika delar. Vi tycker att man ska se olyckan som en helhet och hur den drabbar både enskilda och en liten kommun med små resurser. Det är en naturkatastrof som inträffat och det måste vara en självklar sak för regeringen att gå in med ett stödpaket. Kommunen planerar därför att uppvakta regeringen i början av hösten, när alla underlag och beräkningar är gjorda, för att få dem att inse att hjälp behövs. Från kommunens sida hoppas vi att de kringboende och de evakuerade tycker att det är en bra idé och att representanter från dem vill vara med vid uppvaktningen. Den här frågan kommer att tas upp vid möten ikväll.

Fiskar dör?

I radio Nova idag uppgavs att fiskarna i ån nu dör och att växtligheten runt åkanterna förtvinar. Kommunen gör mätningar för att se hur skredet påverkar livet i och runt ån. Än har vi inte kunnat se några stora förändringar men under dagen kommer vi att göra extra undersökningar för att ta reda på vilken sanning som ligger i det här ryktet.

Mer information

Under en tid efter skredet har kommunen kontrakterat Eva Pia Sandstedt för att fungera som informationschef och ansvara för att informationen fungerar. Från och med idag torsdag återgår hon till sitt normala arbete. Varje chef på kommunen har sitt eget informationsansvar och kan ge information om sin speciella del. Allmän information om t ex skredet kan lämnas av kanslichef Ulla Boström. Information finns också på Trosas hemsida på Internet. Adressen är: www.trosa.se


Länkar till andra informationskällor:

Statens geotekniska institut

Södermanlands Nyheter


Föregående pressreleaser:

970525 970526 970527 970528 970529 970530 970531 970601 970602 970603 970604


Postadress: 619 80 Trosa
Tel: 0156-52000 Telefax: 0156-52017
E-mailadress till ansvarig för denna sida:
webmaster: Ulla Boström
Denna sida underhålles av Gunilla Persson
Sidan uppdaterad 970605.
© Trosa kommun